OREKAB

          Edirne il sınırları içindeki bölgede yer alan Uzunköprü İlçe, Meriç İlçe, Küplü, Subaşı, Kırcasalih belde belediyelerinden olmak üzere 5 Belediye ve Edirne İl Özel İdaresi’nin bir araya gelmesiyle , 6 Kasım 2007 tarih ve 2007/12710 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.


          Birlik 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanunlarındaki yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ve bu amaçları gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerinde üyelerinin hak ve yetkilerine sahip, mahalli idare niteliğinde tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşudur.

İletişim

Tel: +90 284 513 11 43-1047 (Dahili)

E-mail: uzunkopru@orekab.org

Adres: Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad. No:160 Atatürk Kültür Merkezi Orekab UZUNKÖPRÜ/EDİRNE

Birlik Üyeleri

uzunkopru bel tr logo meric belediyesi logo kircasalih logo kuplu belediyesi logo subasi belediyesi logo ozelidarelogo